Ett berömt tempel som kallas Uppsala

Adam av Bremen beskrev det berömda templet som kallades Uppsala på 1070-talet. Templet gav namn till byn, som när nuvarande Uppsala uppstod, blev ”Gamla” Uppsala.

Något tempel har arkeologerna inte hittat, däremot en nära 600 kvadratmeter stor hallbyggnad där kungarna och drottningarna höll hus.

Gamla Uppsala övertrumfar det mesta och under de år jag jobbat med kulturhistorisk information har jag aldrig haft ett så omfattande och så rykande färskt forskningsmaterial i min hand. Det hade inte ens hunnit gå för tryck.

Tack vare utgrävningarna av Kungsgårdsplatåerna och de över drygt 70 000 kvadratmeter mark som berördes av omläggningen av Ostkustbanan tonar ett nytt Gamla Uppsala fram.

Unikt för Gamla Uppsala är också alla berättelser om platsens kungar, seder, bruk och kult som tecknats ned i isländska sagor. Hela härligheten mynnar ut i ett 15-tal objektsskyltar längs en slinga, några övergripande orienteringsskyltar och flera vägvisningsskyltar som lotsar besökare rätt. I vanlig ordning inleddes arbetet med en informationsplan.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk.