Stort och smått i Lovö naturreservat

Lovö naturreservat bildades 2015, de stora orienterings- och områdesskyltarna ska nu uppdateras och nya små objektskyltar skrivas. Lovö naturreservat är en mix av höga kultur- och naturvärden, för som så ofta hänger de ihop.

På leden Lovö runt kan du bland annat se gammeltallar, livsviktiga för skalbaggen reliktbock, och balansera fram på en spång genom en alsumpskog. Där längs stranden är det vått och det är just vad alen med sina fiffiga rotknölar vill ha. Edeby ekhages gamla ekar sjuder av liv, medan gravar från järnåldern påminner om allas vår dödlighet och sorg – som Åfrid i Edeby uttryckte genom att föreviga sina döda söner Svarthövde och Igulfast med runor på en häll.

Vägen in till Lovö går via Kärsön med tillgänglighetsanpassade leder och Barfotastigen. Betesdjur tuktar ett av öns två Natura 2000-områden, en ekmiljön mitt bland tall och gran. Mitt på ön omsluts en liten dalsänka av en mur, en av många begravningsplatser under 1800-talets koleraepidemier. Mellan 1834 och 1875 drog elva epidemier fram och dödade omkring 37 000 personer i Sverige. Historien upprepar sig overklig och brutal i skrivande stund april 2020, då coronavirus skördar liv i Sverige och världen.

Uppdragsgivare: JMWGolin för Statens fastighetsverk