Tycho Brahes himmelrike

På Ven kan du se spåren efter Uraniborg och Stjärneborg, astronomen Tycho Brahes jordiska himmelrike.

Ven och Skåne tillhörde Danmark på adelsmannens Tycho Brahes tid, 1546–1601. Tycho var ett aktat namn i den vetenskapliga världen i Europa och för att få honom att stanna i Danmark fick han Ven av danske kungen. Där lät han bygga det makalösa slottet Uraniborg och det lika makalösa astronomiska observatoriet Stjärneborg. Tycho drev en slags högskola i astronomi, kemi och flera andra ämnen och tog emot elever och assistenter, mest män men även ett par kvinnor. Hans egen hustru, prästdottern Kirsten Jörgensdatter, har knappt gått till eftervärlden. Men Tycho gifte sig av med henne kärlek, vilket vart högst ovanligt vid den här tiden, och Kirsten födde åtta barn inom tio år.

Om Stjärneborg och Uraniborg med den återskapade renässansträdgården kommer du att kunna läsa på tretton nya informationsskyltar. Det står på plats den 11 maj då den nya utställningen invigs i Tycho Brahe-museet. Sommarens utflyktsmål är väl därmed givet?

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk.