Makalös bronsålder

Kiviksgraven, även kallad Bredarör och Kungagraven, ansågs länge vara byggd för en kung. Undersökningar i början av 2000-talet visar att den anlagts för en 13-15-åring, kvinna eller man går inte att avgöra, men alldeles säkert tillhörde hen samhällets elit. Graven anlades under 1400-talet fvt och fler begravningar följde, en del var tonåringar, en var i 25-årsåldern.

De döda begravdes i stenrösets hällkista och där på de åtta hällarna pågick ett evigt mytologiskt skådespel, berättat med inhuggna hällbilder: hästar och skepp som skulle föra de dödas själar till solens gryningsland i öster, figurer med hattar, andra i fågeldräkt som utförde begravningen, alltmedan bronslurarnas klagande toner uttryckte människornas sorg.

Kiviksgraven är en av få gravar i Sverige som du kan gå in i och där kan du se hällbilderna med egna ögon. Men dessförinnan kan du ta del av de nya skyltarna.

Uppdragsgivare: JMWGolin för Statens fastighetsverk.