Att förmedla kulturhistoria

I den nordiska mytologin var Hugin och Munin korparna som höll Oden informerad om vad som hände i världen.
I dag är Hugin & Munin Kulturinformation ett företag som förmedlar kunskap om kulturhistorien.

Kulturhistoria är allt från tidernas begynnelse och fram till i dag

– allt som människorna före oss rört vid, format och lämnat efter sig – fornlämningar, bebyggda miljöer, sägner och traditioner. Allt är pusselbitar i vårt lands kulturhistoria och oavsett det handlar om Gamla Uppsala, Drottningholms slott, Nábrreluokta kapell eller Hanhinvittikko fäbod är historien lika viktig för Hugin & Munin att berätta. Historien är till för alla, den oinvigde ska förstå platsen och dessutom känna det unika i att det var just här det hände.

Många jobb börjar med inläsning och besök i fält som ligger till underlag för en informationsplan – ett arbetsunderlag som används under projekttiden för redovisning och kommunikation. Efter projektets slut har dessutom kunden en sammanställning över alla informationsinsatser. Infoplanerna kan vara små eller smått gigantiska: Tullgarns slottspark gick vi igenom på ett par timmar – Norrbottens län tog oss över en månad med bil, båt och helikopter. Gamla Uppsala var mittemellan. Gamla skyltar ska bort, nya ska in, foldrar och broschyrer utformas i samklang.

Skyltar i fält har den styrkan att de har kulturlandskapet som hjälpmedel och scenografi. De placeras där berättelserna bäst förmedlas – text, bild och omgivning hör ihop. En folder kan vara vägledande i ett område och frestande glänta till det förflutna, i broschyrer finns utrymme att rulla ut hela historier. Många av våra kunder har fastställda skyltprogram och grafiska mallar att arbeta i, andra önskar även sådana tjänster.

Oavsett vad jag skriver om vill jag ta ett rejält steg från de vetenskapliga underlagen och göra berättelserna till mina. Det är först då man kan förmedla inlevelse och känsla – och berätta en roligare historia.

Se vår portfolio »

Hugin & Munins egen historia

Hugin & Munin Kulturinformation grundades av Inge Lindström och Lena Olofsson 1993. Vi kände att vi hade mycket att tillföra och sa att ”vi kan konsten att berätta en roligare historia”. Vi var nog de första att ta det steget i den här sektorn. Tillsammans med våra anställda Ola Lundqvist och Jonas Lundqvist grep vi oss an verket och producerade utställningar, kulturhistoriska utredningar, trycksaker, informationsskyltar, grafiska profilprogram, utvecklade besöksmål och mer därtill.

Till exempel utformade vi besöksmålet världsarvsmuseet Gammelstad i Luleå, projektledde Linnéjubileet i norr, formgav världsarvet Visbys skyltprogram och stöpte mängder med kulturhistorisk infornation i ständigt nya tilltalande former.

Efter femton år började vi trappa ner verksamheten och allt mer fokusera på den textburna kulturinformationen. I dag arbetar jag, Lena Olofsson, som en effektiv liten organisation med att framförallt förvandla det svåra till något enkelt och underhållande att läsa.

Lena Olofsson

Jag utbildade mig på Umeå Universitet där jag gick Kulturvetarlinjen, en museiutbildning. 1986 började jag jobba som arkeolog med fornminnesinventering för Riksantikvarieämbetet i Tornedalen och träffade Inge. Under några vintrar arbetade vi med utställningar på Skellefteå museum, men inventeringen förde oss söderut. Efter några år i Bohuslän, Skåne och Blekinge beslutade vi oss för att flytta tillbaka till Västerbotten och starta eget. And the rest is history…

Precis som tidigare arbetar jag i dag mest med informationsskyltar, informationsplaner och broschyrer. Jag projektleder, gör research, skriver och har kontakt med underleverantörer som översättare, illustratörer, tryckerier och skyltproducenter. På köpet får jag ständigt nya kunskaper om vår kulturhistoria.

Till företagets genom åren största kunder, Statens fastighetsverk, länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, Kungl Vitterhetsakademien och Härnösands stift, vill jag säga – tack för förtroendet, ni gör att jag trivs på jobbet!

Kontakt: tel 073-096 23 03 eller lena@huginmunin.se