Viggeby och Nötbacken

Östergötland erbjuder pastorala kulturlandskap och några av länets fornvårdsmiljöer har vi arbetat med för länsstyrelsen.

Skeppsristningarna i Viggeby hittar du numera numera en bit från havet på Nötbacken ligger järnåldersgravfältet kvar trots att där varit militärt övningsfält.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Östergötland