Skoklosters slott

När Skoklosters takkonstruktion restaurerades gjorde vi fasadvepor om arbetet högt där uppe, mellan sticktassar och svartglaserade takpannor från Amsterdam. Timmerman Mathias Hallgren var en av dem som utförde balansakten och såg till att få alla bitar på plats.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk