Landskrona Citadell, Siaröfortet och Bodens fästning

Tändstickstavlan av Bodens fästning i Karl Bertils julafton har som bekant inga som helst likheter med den verkliga. Bodens fästning består av fler fort insprängda i bergrum och syns inte alls.

Stora befästningar tog tid att bygga och de flesta var omoderna när de väl var klara. Utvecklingen av stridsvapnen gick snabbare än bygget och en del befästningar förklarades till och med direkt som byggnadsminnen! Även Siaröfortet utanför Vaxholm ligger i ett bergrum men Landskrona Citadell är ett landmärke som syns vida kring, från både land och vatten.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk