Från Berga till Översta

När bronsåldersprojektet Rane pågick i Norden anlitade Länsstyrelsen Västmanland oss för skyltar till Björksta bronsåldersbygd. Vi utformade vägvisningsskyltar i kortén med stiliserade bilder av skepp, skyltprogram med objektskyltar vid sju hällar, en central infostation med orienteringsblad vid Björksta kyrka och en folder.

Märkligt kändes det när jag några år senare fick reda på att min mors farfars far Alexander Björkvall föddes i Björksta socken i Ramsta 1825. Han och syskonen skulle egentligen heta Andersson men de tog sig namnet Björkvall.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västmanland