Gråborg och Sankt Knuts kapellruin

Kungl Vitterhetsakademien äger Borgs by på Öland. Byn består av en kringbyggd gård och ett stycke odlingslandskap med ruinerna efter Ölands största fornborg Gråborg och Sankt Knuts kapell.

Borg är ingen stor fastighet, med norrländska mått mätt, men hagar, ängar och lövdungar genomkorsade av stengärdesgårdar kräver vägvisning för att man ska gå rätt. Här började vi därför med en grundlig informationsplan som mynnade ut i en genomgripande skyltning med vägvisare av olika slag. Om de märkliga ruinerna kan man läsa om både övergripande och mer detaljerat på informationsskyltar.

Uppdragsgivare: Kungl Vitterhetsakademien