Bunkern

En kommandobunker och mätstation bildar en grå silhuett i betong på Landsorts södra spets. Inunder i berget döljer sig Batteri Landsort. Det hela anlades på 1930-talet då man befarade ett nytt världskrig och hur rätt fick man inte.

Statens fastighetsverk håller bunker öppen och anlitade oss för att förklara hur den använts. Resultatet blev några skyltar vid de smala fönstergluggarna där man ser ut över hav, himmel, klippor och några eldrör.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk