Rykande färsk forntid

Tack vare utgrävningarna av Kungsgårdsplatåerna och den drygt 70 000 kvadratmeter stora yta som berördes av omläggningen av Ostkustbanan tonar ett nytt Gamla Uppsala fram. Om hela härligheten kan man läsa på ett 15-tal objektsskyltar längs en slinga och några övergripande orienteringsskyltar. Information om historisk tid och nutid var också på sin plats i Gamla Uppsala, nämligen om byggnaderna Odinsborg och Gamla Uppsala museum på Mattsgårdens tomt.

Som skyltprojekteldare genomförde jag allt som hade med nyskyltningen i Gamla Uppsala att göra. Först en grundläggande informationsplan som kommunicerades med områdets aktörer, sedan tillståndsansökningar och produktion fram till färdiga original.

Gamla Uppsala övertrumfar det mesta och under de år jag jobbat med kulturhistorisk information har jag aldrig haft ett så omfattande och så rykande färskt forskningsmaterial i min hand. Det hade inte ens hunnit gå för tryck.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk