Mitt hem är min borg

Han och hustrun Margareta Trolle tillhörde samhällets främsta och lät bygga en borg till deras förnäma bostad. De få gånger de nu var där.

Glimmingehus byggdes omkring 1499–1505 och är i dag Nordens bäst bevarade senmedeltida borg. Borgen fångar blicken på långt håll och att den står kvar beror till stor del på att den fick en ny funktion. Glimmingehus var ett storjordbruk och den värdefulla avkastningen i form av spannmål fick ett tryggt förvar i borgen. Glimmingehus gick från att vara lyxbostad till att bli ett spannmålsmagasin.

Om Glimmingehus, bygghyttan och Mäster Adam, paradisträdgårdar och stenbord kan du läsa på skyltar kring borgen.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

*”My house is my castle” går tillbaka på en rättssats av den engelske 1600-talsjuristen sir Edward Coke. Han hävdade rätten till väpnat försvar av det egna hemmet med orden ”A man’s house is his castle”.