Föllingsö odlingslandskap

Länsstyrelsen Östergötland gav oss uppdraget att utforma utställningen om Föllingsö odlingslandskap och även göra några skyltar längs en slinga genom odlingslandskapet. Veporna och den lilla utställningen i hönshuset invigdes med både kackel och tal där även två korpar skymtade i publiken.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Östergötland