Informatorstationen

Länsstyrelsen Kronoberg och Ljungby kommun anlitade oss för ett lösa ett problem med en förfulande transformatorstation vid Replösagravfältet.

Vi fick fria händer och resultatet blev att vi omvandlade den till en informatorstation. Byggnaden draperades i en fri järnåldersstil och väggarna användes för informationsskyltar som även berättar om hela Lagadalen.

Efter flera år i ur och skur uppdaterade vi skyltarna och gav dem samtidigt ny layout och nya illustrationer.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Kronoberg och Ljungby kommun