Bronsåldersrock

Kiviksgraven är en av få gravar i Sverige som du kan gå in i och dessutom se makalösa hällbilder på kistans väggar.

Kiviksgraven, även kallad Bredarör och Kungagraven, ansågs länge vara byggd för en kung. Undersökningar i början av 2000-talet visar att den anlagts för en 13-15-åring, kvinna eller man går inte att avgöra, men alldeles säkert tillhörde hen samhällets elit. Graven anlades under 1400-talet fvt och fler begravningar följde.

De döda begravdes i stenrösets hällkista och där på de åtta hällarna pågick ett evigt mytologiskt skådespel, berättat med inhuggna hällbilder: hästar och skepp som skulle föra de dödas själar till solens gryningsland i öster, figurer med hattar, andra i fågeldräkt som utförde begravningen, alltmedan bronslurarnas klagande toner uttryckte människornas sorg.

Mats Vänehem fick greppa tag i detta och rockade loss som bara en arkeologillustratör kan göra. Lite pirrigt var det när jag skickade text och bild för ”tyckning” till professor Joakim Goldhahn. Hade förberett mig på ifrågasättanden och utropstecken – men hej vad bra det går när man tar ut svängarna på vetenskaplig grund.

Uppdragsgivare: JMWGolin för Statens fastighetsverk.