Ottenby, Roma och Läckö

Snabbt svischar man förbi ladugårdarna på vägen till Läckö, sagoslottet med sina tinnar och torn. Få vet att ladugårdarna ingår i kungsgården – jordbruket som försörjde slottsherrskapet och deras hov.

Till varje slott, kloster och herresäte hörde stora jordbruksegendomar, kungsgårdar, och här syns några av alla dem vi jobbat med. Roma på Gotland är mer känt för sitt kloster och Ottenby klingar bekant för fågelskådare. Gustav Vasa skapade Ottenby kungsgård 1549 genom att avhysa bönderna som bodde där. Kungen gjorde Ottenby till en avelsgård för får och hundra år senare byggdes Karl X Gustavs mur tvärs över ön för att avgränsa kungsgården med den kungliga jaktparken Ottenbylund.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk