Medeltidskyrkorna i Härnösands stift

Härnösands stift upphandlade ett profilprogram för foldrar och skyltar som sedan blev starten för informationsåtgärder till flera av deras församlingar.

Medeltidskyrkorna i Härnösands stift vecklas ut i kartfoldern ”Välkommen till Sankt Olofs land”. Sankt Olof var Nordens populäraste helgon och under sina sista femton levnadsår 1015–1030 var han kung i Norge och en kristen sådan. Som tonåring gjorde han som så många andra vikingar och seglade söderut för att härja. Olof och hans gelikar grep sig an London och förstörde London Bridge.

Uppdragsgivare: Härnösands stift