Flower power

Byggnader och miljöer som funnits en tid hinner förstås fylla en hel massa funktioner och ett bra exempel är Landskrona Citadell.

När du i dag kommer dit finner du en idyllisk och spännande plats och tar du dessutom ett varv runt vallgraven får du njuta av havet och av de pittoreska koloniträdgårdarna.

Men. Citadellet är från början en befästning – tänk krig och oro, något vi i Sverige varit förskonade från så länge. En befästning ska vara svår att inta och om man vänder på steken kan den bli lika svår att komma ut från. Citadellet har därför lämpat sig som fängelse och tvångsarbetsanstalt för kvinnor.

Samtidigt som kvinnorna avtjänade sina straff stod delar av fästningen öppen för stadens rika att bygga lustfyllda sommarnöjen med prunkande trädgårdar. Andra stadsbor odlade för ett överskott av frukt och grönt att sälja i staden.

Ett 15-tal informationsskyltar tar dig genom Citadellets historia, leder dig ut på Linjen där Selma Lagerlöf står staty och blickar ut över Öresund. Även här behövs nya tydliga vägvisningsskyltar som genomförs enligt en grundläggande informationsplan.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk