Flatruet och Fångsjön

Länsstyrelsen upphandlade först ett skyltprogram och därefter grundläggande besiktning av ett 15-tal fornvårdsmiljöer med påföljande informationsplan. Det blev mängder med skyltar, däribland till Undromskogen och den märkliga fornlämningen med det ännu märkligare namnet Krankmårtenhögen. Men här får ni se två av länets suggestiva hällmålningslokaler, nämligen Flatruet och Fångsjön.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Jämtland