Hela länet

Länsstyrelsen Norrbotten upphandlade ett nytt profilprogram för fornvårdsmiljöer 2004. Vi ritade rastplatsmöbler (gapskjul, bänkbord etc) och skyltstativ, formgav olika slags skyltar och trycksaker och fyra år senare var allt på plats.

Vi betade av länets cirka 90 fornvårdsmiljöer älvdalsvis, d v s Pite, Kalix, Lule och Torne älvdalar, och hade totalentreprenad på jobbet. Det innebar grundläggande excerpering, fältarbete för att bedöma fornvårdsinsatser, markägarkontakter, sammanställning av informationsplaner, upphandling av alla underleverantörer, inläsning för text och bild och till sist produktion.

Förutom skyltar av olika slag gjorde vi fältfoldrar att ta med på vägen och älvdalsvisa broschyrer att läsa där hemma.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Norrbotten