Ugglehult och Oskarsvärn

Halland och Blekinge ligger så långt söderut att de får samsas! Vi har inte gjort så många skyltar till Halland, men Skandinaviens äldsta kända vattendrivna hytta i Ugglehult räcker långt! Illustratör var Ingela Almgren.

För Länsstyrelsen Blekinge har vi arbetat med ett 15-tal skyltar med märkliga namn som Hagbards källare och Kärringkullen. Polhemsdockan och Oskarsvärn säger mer vad det handlar om.

Uppdragsgivare: Länsstyrelserna i Blekinge och Halland