Ryttargrav och gånggrifter

Västra Götaland sträcker sig från Bohuskusten till Vänerns och Vätterns stränder och till ett 15-tal fornvårdsmiljöer har vi gjort skyltar som illustrerats av Pontus Berglund. En skylt handlar om en ryttargrav, andra om bronsåldersröset Kuballe vette och Falbygdens gånggrifter.

Som en avknoppning producerade vi en broschyr om gånggrifterna ”Tysta budbärare från en avlägsen tid”. För sådana är fornlämningarna – tänk om det fanns ett facit!

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västra Götaland