Linsells kapell och Lillhärdals kyrka

Den första församlingen vi jobbade med i Härnösands stift var Svegsbygdens som omfattar flera kyrkomiljöer. Vi började med en informationsplan som låg till grund för skyltar och foldrar.

Foldrarna vi gjort till stiftet är tematiska och lyfter fram något specifikt, som de 51 bönderna som gick samman byggde Linsells kapell av egen kraft.

Foldern ”Madonnan och häxan” handlar om Jungfru Maria och Märet Jonsdotter. Märet var född i Lillhärdal, hade gått i kyrkan där, men råkade ut för en kyrkoherde i Dalarna som startade ”Det stora oväsendet”. Det ledde till att Märet blev en av de åtta kvinnor som avrättades som häxa åren kring 1670. Svenska kyrkan har gjort avbön för detta.

Uppdragsgivare: Svegsbygdens församling