Återställningen av Sikån

Den sex mil långa Sikån rinner från Granträsket ner till Stora Bygdeträsket, fyra mil från Överklinten. Nu är tolv informationsskyltar klara för produktion och uppsättning längs Flottarstigen på sträckan mellan Villvattnet och Stora Bygdeträsk.

Rolf i Rönnbäcken är aktiv i Stora Bygdeträskets FVO (fiskevårdsområde) och när han ringde mig i våras och frågade om skyltar till Sikån nappade jag direkt. Skyltarna skulle berätta om kulturhistoria längs Sikån och om återställningen efter flottningen 2018–2020. Som av en händelse hade jag och Inge fornminnesinventerat den berörda sträckan 1993. 

I uppdraget ingick ett skyltprogram med orienterings-, objekts-, hänvisningsskyltar och markörer så att de som vandrar Flottarstigen ska hitta rätt och få lite kunskap på vägen. På skyltarna i fält berättar jag om vad som hände med Sikån när den gjorts om flottled och vad nu Skellefteå kommun låtit göra för att återskapa nya lekbottnar, uppväxtområden och livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande arter och organismer. Ett mål är att få tillbaka öringen, Salmo trutta. 

För de nybyggare som slog sig ner längs Sikån gav raningarna vid stränderna ett oumbärligt tillskott av hö. Lika oumbärliga var de pengar de tjänade på att sälja tjära som de framställde i tjärdalar och flottade i tunnor på ån. Hedmarkerna längs Sikån ingick också i skogssamernas renbetesland och vid Lappstuguforsen låg ett av deras visten.

 

Uppdragsgivare: Stora Bygdeträskets FVO.

FOTO: Wanted a life: Salmo trutta