Ragunda gamla kyrka

Ragunda är mest känd för Vildhussens framfart 1796 som ledde till tömningen av Ragundasjön, men vi ägnade oss Ragunda gamla och nya kyrkor.

Den gamla kyrkan står vid branten till den forna sjön och illustratör AnnaKarin Wennerberg återskapade vattenspegeln på skylten om kyrkan. Väl inne möts man av det danska riksvapnet med lejon och om orsaken till det berättar vi i en folder.

Uppdragsgivare: Ragunda församling