Från exercis till fruntimmersbad

På 1640-talet blev Skeppsholmen och Kastellholmen örlogsbas för flottans krigsfartyg. 300 år senare började den avvecklas och i dag tar museer, teatrar, restauranger, hotell och kontor plats i byggnaderna.

300 års verksamhet för med sig många historier, som att Gustav II Adolfs stolta flaggskepp Scepter blev utfyllnad på skeppsvarvet när det anlades på 1640-talet. Vraket hittades när kajen renoverades 2016. Drabanthusen byggdes för Karl XII:s drabanter 1700, men kriget mot Ryssland bröt ut och förde istället både kungen och drabanterna dit. 1710 uppläts de tomma husen till fattiga och samma år bröt pesten ut. Den tog död på 40% av Stockholms befolkning och de 1 050 barn och vuxna som dog i drabanthusen begravdes på Skeppsholmen. En tid senare anlades där en park som fick sitt namn efter Sveriges största marina seger någonsin, Svensksund 1790.

Flottans historia präglar holmarna som också var hem för många familjer. Där fanns livsmedelsaffärer, kyrka, skola, kaféer och krogar som Blåsut. I fredstider var holmarna populära utflyktsmål och vid simuppvisningarna i ”Fruntimmers badanstalt” kunde man se hisnande hopp från trampolin – allt under vajande flaggor och vimplar, inlånade från flottans flaggförråd.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk