Bállasluoktta, Jilkismuotke och Granudden

Norrbotten råkar ju vara det län jag jobbat mest i och som gammal fornminnesinventerare vurmar jag för vad skogen bär med sig i form av spår från äldre tider. Extra kul var det därför att göra informationsmaterial om barktäkterna i Bállasluokta och härdarna i Jilkismuotke utanför Arjeplog och till Granuddens skvaltkvarn utanför Jokkmokk. ”Utanför” handlar här om fyra till nio mil.

Samiska härdar ser ut på ett speciellt sätt och visar var samernas kåtor stått en gång. Tallar med hål i barken berättar om samiska barktäkter, bland annat av innerbark som var deras stapelföda. Barken fick negativ klang som föda när bönderna felaktigt gjorde barkbröd av ytterbarken under nödåren. Helt annat bröd bakades av mjölet som maldes i Granuddens skvaltkvarn, en typ av kvarn som förr fanns i stort sett varenda bäck.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk