Människorna bakom verket

Skoklosters slott är det största privatpalats som någonsin byggdes i Sverige. I dag räknas det som ett av världens bäst bevarade barockslott och inte undra på det – slottet betraktades som ett minnesmärke över byggherrskapet Carl Gustav Wrangel och hustrun Anna Margareta von Haugwitch och blev museum redan efter deras död på 1670-talet.

Anna Margareta grep mig djupt inte minst för att hon födde ”elva kära levande barn”, som hon själv uttryckte det, och för att endast ett fåtal levde till vuxen ålder. Människorna bakom verken intresserar mig mest; vilka var det som byggde slottet, vad gjorde byggherren till vardags – och hans hustru? Kvinnorna glöms oftast bort, men Anna Margareta skötte hovräkenskaperna på Skokloster och det var till henne bönderna vände sig för att be om sänkta arrendeavgifter när de drabbades av missväxt.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk