Tycho Brahes himmelrike

På Ven kan du se spåren efter Uraniborg och Stjärneborg, astronomen Tycho Brahes jordiska himmelrike.

Ven och Skåne tillhörde Danmark på adelsmannens Tycho Brahes tid, 1546–1601. Tycho var ett aktat namn i den vetenskapliga världen i Europa och för att få honom att stanna i Danmark fick han Ven av danske kungen. Där lät han bygga det makalösa slottet Uraniborg och det lika makalösa astronomiska observatoriet Stjärneborg. Tycho drev en slags högskola i astronomi, kemi och flera andra ämnen och tog emot elever och assistenter, mest män men även ett par kvinnor.

Tychos egen hustru, prästdottern Kirsten Jörgensdotter, har knappt gått till eftervärlden. Men Tycho gifte sig med henne av kärlek, vilket var högst ovanligt vid den här tiden, och Kirsten födde åtta barn inom tio år. Något porträtt av Kirsten finns inte, men jag tror att Tycho tänkte på henne när han gjorde stjärnbilden Cassiopeia. Titta på den stora skylten så får du se!

Om Stjärneborg och Uraniborg med den återskapade renässansträdgården kan du läsa på tretton nya informationsskyltar. Det står på plats vid Allhelgonakyrkan med Tycho Brahe-museet och utställningen Naked eye. Sommarens utflyktsmål är väl därmed givet?

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk