Från prins Ulrik till Wilhelm Petré

I flödig akvarell tonar Ulriksdal fram på Annika Gudmundssons orienteringskarta över Ulriksdal 2012. Akvarell använde även kronprins Gustav (III) när han avbildade utsikten från teatern Confidencen 1760.

Mycket vatten har hunnit flyta i lilla Igelbäcken sedan slottet byggdes, till exempel har namnet ändrats. Från början hette det Jakobsdal efter byggherren Jakob De la Gardie – Ulrik var den lille prinsen som fick slottet i dopgåva 1684, men som dog året därpå.

Kungligheterna har satt sin prägel på miljön; Karl XIV Johan använde slottet som vårdhem för krigsinvalider 1822–1849. En av dem var Wilhelm Petré som gärna brände av egenhändigt tillverkade raketer i höstmörkret. Han och Gustaf Edefelt hade deltagit i slaget vid Ratan den 20 augusti 1809 och båda begravdes på Invalidkyrkogården på Ulriksdal. Ratan borde vara en symbol för fred i Sverige, att jag också växt upp där har inget med åsikten att göra.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk