På Birka och Adelsö

På Birka och Adelsö Nyfikenheten var säkert stor när missionären Ansgars skepp lade till i Birkas hamn 830. Han var ute för att kristna folket och Birkas uppsyningsman Hergeir var en av dem som lät sig döpas. De flesta höll fast vid den gamla asatron, däribland kung Björn, medan andra var muslimer och tillbad Allah.

Birka brukar kallas Sveriges första stad och visst imponerar även Hemlanden – världens största vikingatida gravfält. På närbelägna Adelsö låg kungens gård Hovgården. Där syns i dag flera lämningar från vikingatiden, däribland gravhögen med det märkliga namnet Skopintull och runstenen från slutet av 1000-talet med det äldsta skriftliga belägget för ordet ”kungen” i Sverige.

Alsnö hus är i dag en ruin, men när kungen lät bygga det på 1270-talet var det både praktfullt och enastående.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk